דף הבית > חינוך > נערכים לבגרות בעידן הקורונה

נערכים לבגרות בעידן הקורונה

מבצע החיסונים נפתח גם עבור תלמידי כיתות יא’ ויב’ כדי להבטיח את יכולתם להגיע להיבחן בבגרויות. מבחני הבגרות הותאמו לשנת הקורונה ברשימת הקלות ארוכה

החל מהשבוע יוכלו גם ילידי השנים 2003,2004, תלמידים אשר רובם לומדים כיום בכיתות יא’, יב’ להגיע ולקבל את החיסון. זאת כדי לנסות כלל הניתן להימנע מאירועים בהם חולים יגיעו להיבחן וידביקו אחרים במהלך הבחינה כפי שהיה גם בגדרה בעונת המבחנים הקודמת.

לא כולם אוהבים את הרעיון

קבוצות רבות רואות את הדילוג על גילאי הביניים ברשימת מקבלי החיסונים ומקבלים את עובדת הישארותם מחוץ לתור בקול מחאה רם. בעוד המיקוד של השלב הבא במבצע החיסון ממוקד במערכת החינוך מתוך הבנת חשיבות המבחנים להמשך החיים התקין של תלמידי התיכונים, עולם המסחר ועולם התרבות למשל נותרים סגורים לחלוטין ללא עיתוי ברור לסיום תקופת הקיפאון המתמשכת.

במקביל פרסם משרד החינוך את רשימת ההקלות להן יהיו זכאים תלמידי יא’ ויב’ הניגשים למבחנים השנה:

 1. תוספת זמן בכל המבחנים

התלמידים הנבחנים בכל המקצועות יקבלו תוספת זמן של 25%.

 1. מועד חורף אפריל יהיה גם מועד לשיפור הציון

התלמידים יוכלו להבחן בשני מועדי החורף באותו השאלון, כך שמועד פברואר יהווה מועד א’ ומועד אפריל יהווה מועד ב’ לשיפור ציון. הציון הגבוה מבין השניים הוא זה שיובא בחשבון. אפשרות זו פתוחה לבחירה לכל בתי הספר והתלמידים.

 1. יינתנו מועדים נוספים לבחינה בעל פה באנגלית חורף תשפ”א

לצד המועד המקורי של הבחינה, הצפוי להתקיים בין התאריכים

ה- 24.1.2021 עד ה-28.1.2021, יעמדו לרשות בתי הספר מועדים נוספים.

המועדים הנוספים:

 • מה- 15.2.2021 ועד לתאריך ה- 18.2.2021 (ימים ב’-ה’)
 • מה- 14.3.2020 ועד ה- 18.3.2021 (ימים א’-ה’)

האם גם הפעם. בפעם הקודמת חלק מהתלמידים שהגיעו להיבחן בגדרה נחשפו לחולה במהלך המבחן
 1. ביטול מנגנון שק”ד קורונה והמרתו בתהליכי בקרה, ליווי מקצועי והדרכה לבתי הספר

במסגרת מתווה ההיבחנות לשנת הלימודים תשפ”א (2021), ניתנת בידי בתי הספר האפשרות לדווח ציוני הערכה בית ספריים ממירי בגרות חיצונית. ציוני התלמידים צריכים לשקף את הישגיהם בבחינות ובמטלות לאורך השנה ואת רמת הידע שלהם (הרחבה בנושא בנספח המצורף).

 1. גם בשנת הלימודים הבאה, תשפ”ב, תלמידי כיתות יא’ היום, ייבחנו ב- 5 מקצועות חיצוניים בהתאם למתווה בגרויות תשפ”א

קישור למתווה זה באתר “לומדים בביטחון”

 1. הקלות בשפת אם לכל המגזרים בגרות חורף תשפ”א וקיץ תשפ”א

בפרק הבעה והבנה- התלמיד יידרש למזג שני טקסטים במקום שלושה.

בפרק תחביר או תורת הצורות- תתאפשר צבירה של נקודות והגדלת הניקוד של הפרק.

 1. החרגת בחינות מתכונת ובגרות של תלמידי כיתות יא-יב בתקנות הסגר

כדי לאפשר את קיומן של הבחינות, הוחרגו מבחני המתכונת והבגרות בתקנות הסגר – התלמידים הנבחנים יוכלו להגיע אל בתי הספר כדי להבחן.

האם התוצאות בעידן הקורונה ירדו בשל הקושי בלימודים או יעלו בשל ההקלות במבחן? תוצאות בתי הספר בגדרה באחת מעונות המבחנים הקודמות
 1. מתמטיקה, המקצועות המדעיים והטכנולוגיים- בגרות קיץ תשפ”א

אשר לבחינות הבגרות בקיץ במקצועות המתמטיקה והמדעים (בהם: פיסיקה, כימיה, ביולוגיה ומדעי המחשב) והמקצועות הטכנולוגיים, המשרד יוציא עדכון אודות ההתאמות עם חזרתם של בתי הספר ללימודים פיזיים. בעניין זה יצוין כי ההחלטה התקבלה לאור בקשת מורי המקצוע ורכזי המקצוע, לפיה עם שובם של התלמידים אל בתי הספר, הם יוכלו לבצע ניטור של הפערים הלימודיים. בהתאם לניטור זה תתקבל ההחלטה על אופי ההתאמות שיינתנו במקצועות אלה לקראת בגרויות קיץ תשפ”א.

 1. צמצום היקף המעורבות החברתית

בשל המגבלות שהוטלו בעקבות נגיף הקורונה יידרשו 90 שעות מעורבות חברתית במקום 146 שעות לצורך זכאות לתעודת בגרות.

 1. החזרת מנגנון הפיצוי (הקומפנסציה)

הוחלט להחיל רטרואקטיבית את כללי הפיצוי על בוגרי תש”ף (2020) וכן על בוגרי תשפ”א(2021). בהתאמה לכך,867 תלמידים נוספים יהיו זכאים לתעודת בגרות. זכאותם של התלמידים הרלוונטיים תעודכן במערכות המשרד ובמערכות בתי הספר (פירוט אודות מנגנון הפיצוי בנספח המצורף).

 


בדוק גם...

עוצר פורים

“האם מותר לשמוח?”. ההודעה הרשמית של ראש הממשלה על עוצר בחג הפורים בהודעה משותפת של …

שינוי גודל גופנים