דף הבית > ישיבות מועצה > מבקר בערפל

מבקר בערפל

מבקר המועצה במכתב חריף חושף שורה של צעדים הננקטים על ידי בכירים במועצה והמגבילים את פעילות הביקורת

מבקר פנים בכל ארגון נועד לשמש ככלי לאיתור מהיר ועצמאי של ליקויים ותיקונם. גם במועצה המקומית גדרה, ככל רשות מקומית במדינה, קיים מבקר מועצה פנימי, הממונה גם על תלונות הציבור, ואשר מתפקידו לאתר את הליקויים בעבודת המועצה ולהתריע בפני מקבלי ההחלטות על הליקויים לשם תיקונם.

מה יש כאן להסתיר?

בימים אלו מונה מבקר המועצה, רן שלום אורפני, כשנה לתחילת תפקידו כמבקר המועצה או כפי שניתן ללמוד ממכתבו הנחשף כאן – שנה לנסיונותיו למלא את תפקידו כמבקר המועצה.

במכתב שהוציא להנהלת המועצה וחברי ועדת הביקורת לפני מספר חודשים, חושף המבקר שורה של צעדים הננקטים על ידי בכירי מועצת גדרה והמגבילים עד מאוד את יכולתו לבצע ביקורת אפקטיבית, ביקורת אשר נועדה לשרת את האינטרס הציבורי של תושבי גדרה באיתור כשלים וליקויים בעבודת גופי המועצה השונים ונבחריה.

שנה וקצת בתפקיד מבקר מועצת גדרה. מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור רן שלום אורפני

מה יש כאן להסתיר?

במסמך המפורט של המבקר, בו כלל גם העתקי התכתבויות עם גורמי המועצה השונים, פרס 8 דוגמאות שונות בהן זיהה הגבלות שהושתו על עבודת הביקורת שלו על ידי התנהלות הגורמים השונים.

בין הדוגמאות שפירט:

  • התעלמות מבקשותיו לקבל נתונים על הליכי חיוב אישי של ראש המועצה והגזבר לשעבר בתחום הרכש.
  • סירוב להעביר לעיונו את רשימת חלוקת תווי השי לחג הפסח ואת השימוש שנעשה בתווים העודפים. המועצה רכשה תווי חג בסך 135,000 ₪ מרשת ויקטורי ללא מכרז לשם חלוקה לעובדי המועצה.
  • התעלמות מבקשות לקיים סיור עם הממונה על הבטיחות במרתף המשמש את המוקד העירוני ואשר קיימות טענות חוזרות לליקויים בטיחותיים בו.
  • הנחיית מנכ”ל המועצה שלא להעביר למבקר נתונים אודות תלונות תושבים לגבי שירותי פינוי האשפה. נתונים אשר ביקש המבקר כדי להיערך לישיבת ועדת המכרזים אשר דנה באישור התקשרות בתנאי ספק יחיד עם קבלן פינוי האשפה של גדרה.
  • הנחיית מנכ”ל המועצה שלא להעביר למבקר נתונים אודות תלונות תושבים על תשתיות המים בשכונת אביב, נתונים שנדרשו למבקר במסגרת טיפולו כממונה על תלונות הציבור בתלונותיהם המצטברות של תושבי השכונה.
  • אי העברת התייחסויות למרות תזכורות חוזרות ונשנות לגזבר ולמהנדס המועצה לגבי בדיקה שנדרשו לבצע באשר לאי הנפקת אישור העדר חובות לצורך רישום בטאבו, בדיקה שדרש המבקר במסגרת טיפולו כנציב תלונות הציבור בתלונת תושב גדרה.
  • אי מסירת אסמכתאות לגבי הסכם התקשרות של המועצה לגביו התעורר חשד שבוצע באופן החורג מסמכותה של המועצה.
  • אי מתן גישה למאגרי המידע של המועצה למרות שהפסיקה בנושא מחייבת את המועצה לאפשר זאת ולמרות פניותיו המנומקות של המבקר לגורמים המתאימים במועצה.

משתקים את הביקורת. גדרה 2020

מה יש כאן להסתיר?

בחלוף חודשים מאז חשיפת ההגבלות נראה שההגבלות לא רק שלא הוסרו אלא הוחמרו. בישיבת מליאת המועצה האחרונה בה תוכנן דיון בליקויים לכאורה שאיתר בתהליך הטיפול של המועצה בבעיות תשתית המים בשכונת גבעת אביב, הוצגה חוות דעת משפטית מפורטת שלפיה הוסר הדיון מעל סדר יום המועצה והמבקר אפילו לא קיבל את רשות הדיבור.

בהנחה שגוף המתנהל באופן תקין מקבל בברכה דברי ביקורת, הן מגורמי ביקורת חיצוניים ובוודאי ממבקר פנים, עולה משורת הדוגמאות הארוכה לעיל סימן שאלה מטריד באשר לדרכי ניהולה של המועצה המקומית גדרה בחמש השנים בהן לא היה מבקר כלל ובמהלך השנה האחרונה בה מקפידים להשאיר את המבקר בערפל.

בדוק גם...

חוזרים לעבודה

הרצאות בנושאי סיוע בחזרה לשוק העבודה לצעירים יתקיימו במרכז הצעירים של גדרה תקופת דמי האבטלה …

שינוי גודל גופנים