דף הבית > תשתיות > הגיעו מים עד נפש

הגיעו מים עד נפש

מבקר המועצה בדו”ח חריף כנגד התנהלות המועצה במשבר תשתיות המים המתמשך בשכונת גבעת אביב. האם ימצא הפתרון לתושבי שכונה הסובלים שנים ארוכות מתשתית מים וביוב שאינה הולמת את המאה ה-21?

לפני 10 חודשים מונה, לאחר 5 שנים שבהן לא היה מבקר פנים כלל למועצת גדרה, מבקר פנים למועצה המקומית גדרה, רן שלום-אורפני, המשמש גם כנציב תלונות הציבור.

בשבוע שעבר פרסם המבקר את ממצאי הבדיקה שערך בעקבות שתי תלונות ציבור שהגיעו מתושבי שכונת ‘גבעת אביב’. התוצאות מצביעות על כישלון הן בטיפול בבעיה ההנדסית ממנה סובלים התושבים והן על כישלון באחריות לניהול התקציב הציבורי שלנו, תושבי גדרה.

המועצה מקבלת החלטות “בניגוד לאינטרס המועצה”

על פי ממצאי הבדיקה טוען אורפני כי המועצה חתמה לכאורה על הסכם שלא בסמכותה ובניגוד לאינטרס הציבורי. למרות שדרש מספר פעמים, מציין המבקר בדו”ח שהגיש לכל חברי המועצה,  טרם הועברו לידי המבקר הסברים לשיקולים בבסיס החתימה על ההסכם האמור.

ראש המועצה לא טרח להתייחס לביקורת

לצד שורת בעלי התפקידים אשר המבקר מצטט בדו”ח את תגובותיהם ואת ההסברים להתנהלותם בפרשה, בולטת חוסר התגובה של ראש המועצה בעצמו, אשר ככל הנראה מודע היטב לבעיות בשכונה ולבעייתיות ההסכם עליו הוא חתום. ראש המועצה לא טרח עד כה להגיב ולהתייחס לשאלות המבקר שהוגשו לו להתייחסות.

המבקר דורש במכתב סיכום בדיקתו את כינוס מליאת המועצה לדיון בדרכים לצמצם את החשיפה שנוצרה כנגד המועצה כפי שעולה מההסכם עליו חתמה. עוד מזהיר המבקר כי ההתנהלות של מקבלי ההחלטות בפרשה עלולה להגיע עד כדי חיוב אישי בהוצאות שנגרמו לציבור תושבי גדרה בגין התנהלותם בעניין.

“בניגוד לאינטרס המועצה”. מבקר המועצה, רן שלום אורפני

מדוע הסכימה המועצה לבצע את כל התיקונים על חשבוננו במקום היזם הפרטי?

מעיון בדו”ח המפורט שהגיש המבקר עולה כי מאז הקמת השכונה סובלים התושבים במקום מליקויים בצנרת ובתשתיות של המים בשטחים הציבוריים והפרטיים בשכונה, צנרת שהונחה על ידי היזם שבנה את השכונה.

המועצה הגיעה, לפני כשנה, להסכם פשרה עם היזם, הסכם לפיו שילם היזם לתאגיד ת.מ.ר הנמצא בבעלות חלקית של המועצה סכום ששימש לשיפוץ התשתיות בשכונה ובתמורה לכך לקחה על עצמה המועצה את לבצע כל התיקונים הנדרשים ואת האחריות הבלתי מוגבלת בזמן ובכסף לכל תיקוני הצנרת שיידרשו בעתיד בשכונה. התחייבות זו, שאושרה על ידי יועמ”ש המועצה ונחתמה על ידי ראש המועצה בעצמו, כך על פי מבקר הפנים, אינה בסמכותה כלל של המועצה, מה שעלול להביא לביטול תוקפו של ההסכם שנחתם בינה לבין היזם.

מליאת המועצה תתכנס לדיון בממצאי הביקורת

יו”ר ועדת הביקורת של המועצה המקומית, חבר המועצה סהר פינטו, פנה בהתאם לדרישת מבקר הפנים בדרישה לכינוס מליאת המועצה לדיון בממצאי הביקורת. “אבקש לכנס ישיבת מועצה בהקדם לדיון בסוגיה עליה הצביע מבקר הפנים.” כתב בפנייתו “כלל גורמי המקצוע הרלוונטיים יזומנו וישתתפו בישיבה, ויועברו לעיוננו כל המסמכים הרלוונטיים לפני הדיון.”. טרם פורסם עיתוי לכינוס המועצה האמור.

נדרשו לשלם על מיים הזורמים ברחובות. שכונת גבעת אביב

האם יימצא הפתרון לבעיית התושבים?

במאבקים שבין המועצה המקומית ליזם ולתאגיד המים עומדים בתווך דיירי שכונת גבעת אביב אשר כבר שנים סובלים מהבעיה המתמשכת. חשבונות מים מנופחים מוגשים להם לתשלום עבור מים שממשיכים לזרום ברחובות בשל פיצוצי צנרת חוזרים ונשנים. נראה שהדו”ח של מבקר הפנים המצביע על כשלים מהותיים בניהול התקציב הציבורי לא מקדם את התושבים הממשיכים לדרוש פתרון ראוי למצוקתם.

נמשיך לעקוב,

 

 

 

 


בדוק גם...

בודדים, אבל פחות

נוער אינטראקט השתתף במבצע איסוף מזון עבור חיילים בודדים בשיתוף ‘יחד’ למען החייל ‘יחד’ למען …

שינוי גודל גופנים