דף הבית > חי מהשטח > הגברת אכיפה על בתי עסק בגדרה

הגברת אכיפה על בתי עסק בגדרה

המועצה החליטה על הגברת האכיפה, הקנסות והיטלי הרישוי השונים על בעלי העסקים. האם בעלי העסקים במושבה יחזיקו מעמד?

לאחר שהתבשרו על העלאת שיעור הארנונה לבתי העסק בשיעור חד של כ-10% בינואר הקרוב אשר יביא את העלייה במהלך 11 השנים האחרונות ללא פחות מ 90%, מתבשרים בימים האחרונים בעלי העסקים במושבה על הכבדה נוספת בפעילותם השוטפת.

המועצה הפיצה טיוטה של נייר הנחיות תחת הכותרת “הנחיות לבעלי עסקים במרכזי מסר להם חזית לרחוב” בקרב בעלי העסקים אשר קוצב שבועיים ימים בלבד להסדרת כלל החריגות למינהן לפני זימון בעלי העסקים לשימוע המציב את בעסק בסכנת סגירה.

התקנות לכאורה קיימות מאז ומעולם ונועדו לשמירה על הסדר הציבורי, על הנראות של מרכזי המסחר ועל בטיחות התושבים. בעלי העסקים נדרשים שלא לחרוג בהצבת ריהוט וסחורה מחוץ לתחום העסק, להציב שלטים בגודל ובהתקנה ראויה כנגד תשלום אגרה, להימנע מהצבת תאורה עצמאית ולציית להנחיות נוספות. על פי טיוטת ההנחיות האכיפה בנושא תחל מיידית בתחילת חודש אוגוסט.

נמצאה הדרך להגדלת הכנסות המועצה

מעיון בתקציב המועצה שאושר לשנת 2019 ניתן לאתר את הסיבה להגברת האכיפה הפתאומית. התקציב מתבסס, בין השאר, על הגדלה משמעותית של הכנסות המועצה מאכיפה וקנסות.

בעלי העסקים ברחבי המועצה הקימו קול זעקה לשמע ההנחיות. “מה רוצים? שנסגור והכל פה יהיה שלטים להשכרה?” אומר לנו אחד מבעלי העסקים במתחם גוזלן “אני עובד גם ביישוב אחר, אף פעם לא ראיתי כזו התייחסות לעסקים”, “מה חושבים שאנחנו מרוויחים מיליונים?”.

ברחוב הבילויים – הנחיות נפרדות

ברחוב הבילויים פרסמה המועצה לפני מספר שבועות הנחיות ברוח דומה עם תוספות ספציפיות המותאמות לרחוב הבילויים הייחודי. בחלק מהתחומים ההנחיות ברחוב הבילויים מקלות יותר, דוגמת הוספת תאורה אשר מותרת ברחוב הבילויים ואסורה בהנחיות לשאר בתי העסק. ברחוב הבילויים גם ניתנה ארכה ארוכה יותר והאכיפה של ההנחיות תחל בחודש יוני 2020.

הקושי לבעלי העסקים נובע הרבה בשל ההרגלים שהשתרשו בקרב בעלי עסקים רבים שלא מצייתים לחלק מהתקנות ביודעם שבשנים האחרונות אין כמעט פיקוח על התקנות בגדרה. בעלי עסקים רבים התקינו תשתיות ארעיות מחוץ למתחם בית העסק וביססו חלק ניכר מהפעילות שלהם על תשתית ושטח ברחבות שמחוץ לבתי העסק.

האם האכיפה תביא ליותר נזק או יותר תועלת לציבור?

שמירה על נראות, בטיחות והיכולת של הציבור להשתמש במלוא המרחב הציבורי הן חשובות מאוד. חשוב לא פחות שבמרכזים המסחריים יהיו בעלי עסקים שיבחרו להישאר ולספק לתושבים את השירותים השונים. אכיפה קשוחה והעמסת אגרות שונות על בעלי עסק קטנים על מנת לעמוד ביעד ההכנסות מאכיפה לצד הכבדת יתר של נטל הארנונה עלולה להביא לתוצאה הפוכה.

 


בדוק גם...

צהוב עולה

מדדי התחלואה בגדרה ממשיכים להדאיג. קצב המתחסנים נותר יציב מדדי התחלואה היומיים ממשיכים להדאיג ולא …

שינוי גודל גופנים