דף הבית > נדל''ן > גדרה מתנתקת מזמורה

גדרה מתנתקת מזמורה

השבוע הורה שר האוצר בצו מתוקף סמכותו על העברת הפעילות והסמכויות מוועדת התכנון והבניה המרחבית “זמורה” לוועדה מקומית בגדרה.

מטרת מהלך זה הוא הגברת היעילות והשירות לתושב בתחום פיקוח ואישורים הנדסיים למבנים חדשים ובבקשות לשינויים.

עד כה, תחום סמכותה של “זמורה” כלל את היישובים גדרה, גן יבנה, מזכרת בתיה, קריית עקרון ובני עיי”ש. בעצם כך, עבודת הוועדה לוותה בקשיים בירוקרטיים וסרבול משום ריבוי הבקשות הנבחנות והבנה חלקית של צרכי כל יישוב לפני אופיו.

יחד עם יתרונות החלטה זו, ישנה סוגיה כבדת משקל המחייבת התייחסות רצינית טרם השלמת המהלך והיא הגדרת מבנה וסמכויות הוועדה המקומית החדשה.

חברי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הם נבחרי ציבור ברמה המקומית וכאשר מרחב תכנון מקומי כולל תחום של רשות מקומית אחת בלבד חברי מועצת הרשות המקומית הם חברי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. עם זאת, החוק מבדיל בין הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לבין מועצת הרשות המקומית, והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה היא גוף משפטי נפרד.

בשנת 1995 תוקן חוק התכנון והבנייה והוסף בו סעיף 62 א’ המעניק לוועדה המקומית סמכות לאשר שינויים בתוכניות מתאר מקומיות בהתאם לרשימה סגורה של נושאים המנויים בסעיף. מטרת התיקון היה לקצר את הליכי התכנון. אולם בתי המשפט קבעו שהסמכות שהועברה לוועדה המקומית במסגרת התיקון היא מצומצמת ומאפשרת עריכת שינויים מינוריים בלבד בעלי “השלכה מקומית מצומצמת. בשנת 2014 תוקן חוק התכנון והבנייה פעם נוספת, והורחבו משמעותית הסמכויות של הוועדות המקומיות.

בית המשפט העליון הבהיר את הסיבות לסמכויות המצומצמות של הוועדה המקומית וטען כי מציאות בה חברי מועצה אשר אינם אנשי מקצוע מומחים ושיקוליהם שונים ולעיתים מתוך כוונה ולהט פיתוח המקום, היא פתח ללחצים ציבוריים ופרטיים מצדדים שונים.

בכדי להימנע מהבעייתיות שציין בית המשפט העליון, החליטו מספר רשויות כדוגמת עיריית רעננה כי הרכב הוועדה יהיה מקצועי ובראש הוועדה לא מכהן ראש העיר.

הערכת הזמן לתחילת פעילותה של הועדה המקומית בגדרה היא בחודשים הקרובים.

 

בדוק גם...

הפגנה סוערת נגד התקשורת

עשרות מפגיני ימין, ובינהם גם תושבי גדרה, הפגינו נגד העיתונאים אמנון אברמוביץ׳ ועודד בן עמי …

שינוי גודל גופנים