דף הבית > חינוך > אושר חוק הצהרונים

אושר חוק הצהרונים

אתמול אושר בקריאה שנייה ושלישית חוק הצהרונים ויכנס לתוקף בשנת הלימודים הקרובה.

מוזמנים להצטרף בקליק לקבוצה ולהיות תמיד הראשונים לדעת!

החוק שיזמה ח”כ , ד”ר יפעת שאשא ביטון יו”ר הוועדה לזכויות הילד, מסדיר לראשונה את הפיקוח והבקרה על צהרונים ציבוריים. במסגרת החוק נקבעים תנאים לפתיחת צהרון ולהפעלתו, מספר ילדים מקסימלי בקבוצה ,סל השירותים שיינתן במסגרתו, את התנאים הפיזיים, הבטיחותיים והסביבתיים לקיום הצהרון ואת התקנים ותנאי ההכשרה המקצועית של העובדים.

בהתאם להוראות החוק ולקול הקורא שפורסם, בשנת הלימודים הקרובה המחיר המקסימלי שניתן יהיה לגבות בצהרון ציבורי יעמוד על 650 ₪ למסגרת הבסיסית, ועד 935 ₪ למסגרת המורחבת. תכנית “נטו משפחה” מעניקה הנחה נוספת למחירי הצהרון, בהתאם לדירוג היישוב לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גובה הסבסוד נקבע עפ”י המדרג הסוציואקונומי בו נמצא הישוב.

בשל המעבר של גדרה מדירוג אשכול 6 ל-7 יעמוד סכום הסבסוד על 200 שח. דהיינו, צהרון בגדרה עד 17:00 כולל חופשות וחוגים לא יעלה על 735 שח לחודש.

הפעלת הצהרונים בגדרה תיעשה באמצעות חברת נבון פרויקטים, ההורים ישלמו מראש את המחיר המופחת בניכוי הסבסוד.
חברי המועצה, דורית בן בוחר ועו”ד סהר פינטו, מטעם סיעת כולנו ברכו על החוק כחלק ממהלך המביא בשורה חשובה להורים לילדים צעירים.


בדוק גם...

הביל”ועם

הפאב החברתי הראשון נפתח במושבה למרות הקורונה ואולי אפילו לאור השינויים שמחייבת הקורונה נפתח לפני …

שינוי גודל גופנים