דף הבית > ישיבות מועצה > תלוש כנגד תלוש

תלוש כנגד תלוש

עוד לפני שיחולקו תלושי תשלומי הארנונה המוגדלת לשנת 2020 אישרה המעצה כבר את התחלת השימוש בכספי הארנונה המוגדלת. השימוש הראשון – משרת עוזרת בלשכת מנכ”ל המועצה

האישור המאוחר של שר הפנים להגדלה החריגה של שיעור הארנונה בגדרה, הגדלה ב 4% נוספים מעבר להגדלת הארנונה שבוצעה במרבית יישובי המדינה, אפשר לנו הצצה נדירה לתכנית המפורטת לשימושים שמתכננת המועצה בכספי הארנונה המוגדלת.

ספר התקציב לשנת 2020 שפרסמנו כאן פורסם עוד לפני אישור השר וכלל טבלה קצרה המתארת את הסעיפים הממתינים לאישור השר על מנת לתקצבם מתוך כספי הגדלת הארנונה בסך כולל של 1,879,000 ₪.

יד ימינו. מנכ”ל המועצה מדהלה לצידו של ראש המועצה במהלך הישיבה האחרונה בה אושר למנכ”ל הרחבת הלשכה בעוזרת חדשה

910,000 ש”ח לתגבור אירועי תרבות והגדלת תקציב המועצה הדתית

התקצוב כפי שאנו מביאים כאן בשנית, מתאר תגבור התקצוב לשימושים שלא לכולם ברור איך עברו את אישור נציגי הציבור המקומיים במושבה ואת אישור שר הפנים.

בין התכניות:

  • משרות נוספת בלשכת המנכ”ל בהיקף 240 אלפי ₪ בשנה
  • הוצאות על אירועי תרבות תורנית והגדלת תקציב המועצה הדתית בהיקף כ-910 אלפי ₪ בשנה
  • הגדלה נוספת בסך 300 אלפי ₪ בשנה של התשלום לקבלן פינוי האשפה, מעבר להעלאת ההוצאה בבסיס התקציב ל 14.5 מיליון ₪ (1.2 מיליון ₪ בכל חודש)

למרות שטרם חולקו תלושי הארנונה החדשים, מיהרו במועצה לאשר את תחילת הניצול של כספים אלו. בישיבת המועצה האחרונה אישרה המליאה את הצעת ראש המועצה למנות את פנינה נגר כעוזרת מנכ”ל המועצה, בנוסף לעובדי הלשכה הקיימים בה עד לסוף שנת 2019.

האם נבחרו הסעיפים במיוחד על מנת לעבור את אישור השר דרעי? רשימת הסעיפים שהותנתה באישור הגדלת הארנונה החריגה, מתוך ספר התקציב 2020 של מועצת גדרה

בדוק גם...

גדרה זוכרת את רבין

הטקס השנתי לציון יום הזיכרון לרצח רבין יתקיים השנה במתכונת וירטואלית בהשתתפות תנועות הנוער שבט …

שינוי גודל גופנים